Rygstatus oktober 1999 K1 - Øjenlyst u.a. 20. marts 2004
(DKCHG SCHG)
HODJA'S ÆRBARE SILLE (14266/97) - Født: 03.07.1997
GRAVPR
Far: (KBHV91 DKCHG KLBCH FINBCH SCHG DKBCHG)
GARIBALDI (07763/90)
GRAVPR DREVPR
Rygstatus den 03.04.1996 (K0)
Mor: (SPORPR DREVPR)
HODJA'S FELLIPA FIE (22732/89) - Født: 10.10.1989
SPORPR DREVPR - (5 x 1.pr på drev - 2 x årets bedste på drev)
Farfar: (UVV89 DKCHG KLBCH)
SEMPER´S EMINENT (11824/88)
GRAVPR SPORPR
Farfarsfar: (DKJCH DKCHD)
BISSEBO ARGO (01961/87)
GRAVPR SPORPR DREVPR

Farfarsmor: (DKCHG)
AINO (07258/82)
GRAVPR
Farmor: (DKCHG)
WILLE´S DITTE (037380/83)
GRAVPR SPORPR
Farmorsfar: (DKCH DKBCHG DMG85 DMG86)
QUIRL VON DEN BREITENBACHER-ALPEN (06240/83)

Farmorsmor: (GRAVPR)
ASTA (02720/82)
Morfar: (UVV89 DKCHG KLBCH)
SEMPER´S EMINENT (11824/88)
GRAVPR SPORPR
Morfarsfar: (DKJCH DKCHD)
BISSEBO ARGO (01961/87)
GRAVPR SPORPR DREVPR

Morfarsmor: (DKCHG)
AINO (07258/82)
GRAVPR)
Mormor: (DKCHD INTCH)
HODJA'S DIJANNA (23698/87)
GRAVPR DREVPR
Mormorsfar: (DKJCH DKCHD)
BISSEBO ARGO (01961/87)
GRAVPR SPORPR DREVPR

Mormorsmor: (DKCHG)
WILLE´S DITTE (37380/83)
GRAVPR SPORPR)

Ærbare Sille er gået på pension.
Opdateret d. 11.9.2005